Listor

Det kan vara mycket att hålla reda på inför bokslutet.  Här har vi samlat en del dokument och listor som används. Ladda ned och använd de filer du behöver.

Leverantörsskulder

Här sammanställer du din obetalda leverantörsfakturor per bokslutsdatum, ta även med ej förfallna fakturor, alla fakturor tom bokslutsdatum ska vara med.

Kundfordringar

Här sammanställer du dina obetalda kundfakturor per bokslutsdatum, ta även med ej förfallna fakturor, alla fakturor tom bokslutsdatum ska vara med.

Varulager

Här fyller du i ditt lager som är inventerat per bokslutsdatum till anskaffningspris.

Kassainventering

Här fyller du i ditt kassasaldo som du har inventerat per bokslutsdatum.

Behandling av personuppgifter

Från den 25:e maj 2018 gäller den nya Dataskyddsförordningen (GDPR) som innebär ökat skydd för personuppgifter. Våra kunders integritet och säkerhet är viktigt för oss och att vi följder den nya dataskyddsförordningen så att personuppgifter hanteras på ett korrekt sätt